Gelijkheid tussen man en vrouw, en de belofte van herstel 👩👨

Het onderwerp van gelijkheid is niet meer uit het nieuws en uit onze samenleving weg te denken. We worden dagelijks geconfronteerd met dit thema en men verwacht dan ook dat u daar inmiddels een positie over ingenomen hebt.

Welke positie heeft u ingenomen in de tegenwoordige discussie omtrent gelijkheid? Hoe staat u tegen racisme, of hoe staat u tegenover nationalisme, tegenover seksisme, of homofobie? Wist u bijvoorbeeld dat nog niet lang geleden vrouwen gearresteerd konden worden voor het dragen van een broek in het openbaar. >>

“Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.”

Het thema van gelijkheid is niet eenvoudigweg een onderwerp dat tegenwoordig veel in de seculiere pers besproken wordt, nee, het is een profetisch thema. Het feit dat dit thema steeds meer aandacht krijgt, zoals de discussie m.b.t. het geweld in Amerika tegen zwarte mensen, of de discussie in Nederland over Zwarte Piet, of de algemene islamofobie die er in Westerse landen heerst, is een vervulling van profetie.

Dat DEB-ministries niet gelooft in een letterlijke vervulling van de Zondagswet zoals deze door Ellen White en Zevende-dags Adventisten wordt voorspeld is inmiddels wel bekend. Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.

Indien u werkelijk gelooft dat spoedig een letterlijke Zondagswet zal komen, waar vinden we dan de discussie over dit thema in de seculiere pers, want dat is wat we zouden moeten zien? Zuster White zegt dat het onderwerp van verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden nog voordat de daadwerkelijke Zondagswet zal worden uitgevaardigd (zie GC 605.3 in de voettekst). Nergens in de wereld, behalve onder Adventisten, zien we dat dit thema de mensen bezighoudt.

Het onderwerp dat op dit moment de gemoederen wel bezighoudt is het onderwerp van gelijkheid. Het is de onrust die vooraf gaat aan de grote test. Zuster White spreekt van de Zondagswet als de grote test voor de sluiting van de genadedeur, echter in de context van de 1890-er jaren. Een vergelijkbare grote test zal ook voor onze tijd plaatsvinden, maar in een andere vorm namelijk: nationalisme, seksisme en homofobie. De onrust die nu in de samenleving in toenemende mate zichtbaar wordt, is de onrust waarover zuster White spreekt in GC 605.3 (zie aanhef van deze email). Het is een teken dat de grote test nabij is. De vraag is echter waar staat u in deze discussie, want voor velen zal deze test helaas voorbij gaan alsof deze nooit heeft plaatsvonden.

U zult meer over deze thema’s lezen in onze volgende nieuwsbrieven, en op onze website.

Download en lees de studie “Gelijkheid van Vrouw en Man en de Belofte van Herstel”.

Of download het nieuwe artikel onder ‘Downloads’ > ‘Studies & Documenten’.

——————————-
Voettekst:

Het zal de gemoederen bezighouden
“Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van een verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap van de derde engel een effect hebben dat het eerder niet had kunnen hebben. {GC 605.3}