Een nieuwe serie: ‘De koning van het Noorden en de koning van het Zuiden’

DEB-ministries presenteert een nieuwe serie met de titel ‘de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden’. Deze studie behandelt Daniël 11 en geeft extra licht op de al bestaande studie van Daniel 11:40-45. In deze studie worden voornamelijk de verzen 5 t/m 20 van Daniël 11 bestudeerd. Hierin wordt duidelijk dat deze verzen een type zijn van de verzen 40-45 en aanvullende informatie geven over de geschiedenis van 40-45.

Ook déze studie laat duidelijk zien dat God de geschiedenis gebruikt om te verklaren wat er in de toekomst staat te gebeuren. De koning van Zuiden, Rusland, keert terug op het toneel van de profetie en zal een belangrijke rol spelen in de laatste strijd tussen de heersers van deze wereld. Dat zijn Amerika, of het afvallig protestantisme, het Vaticaan, of het Katholicisme, Rusland, of het atheïsme en Islam.

De serie bestaat uit 7 presentaties. U vindt de video’s hieronder, of in het menu onder video’s / series, of op ons Youtube-kanaal.

Uriah Smith’ Daniël en de Openbaring

Een aantal belangrijke hoofdstukken uit het boek Daniël en de Openbaring van Uriah Smith hebben we digitaal beschikbaar gemaakt op onze website. Op dit moment zijn Daniël 11, en Openbaring 8 en 9 beschikbaar gemaakt. In de toekomst worden daar mogelijk nog andere hoofdstukken aan toegevoegd. Zie de documenten hier in de sectie Studies en Documenten.

Het hoofdstuk van Daniël 11 is beschikbaar gemaakt omdat dit hoofdstuk erg belangrijk is gebleken in het verstaan van de tegenwoordige waarheid. Niet alleen de laatste zes verzen, maar het hele hoofdstuk is een beschrijving van de laatste dagen. Er zijn presentaties vrijgegeven over Daniël 11:40-45 en recentelijk zijn er presentaties gemaakt over het nieuwe licht afkomstig uit Daniël 11. Echter, een juist begrip van, het de originele betekenis van deze verzen is essentieel om het nieuwe licht uit deze verzen te begrijpen. Dit boek van Uriah Smith is een uitstekend instrument om een correct begrip van Daniël 11 te krijgen.

Openbaring 8 en 9 zijn ook beschikbaar gemaakt in het Download – Daniel 11Nederlands. Deze hoofdstukken beschrijven de eerste t/m de zesde bazuin en de eerste en tweede wee. In toekomstige presentaties zal blijken dat een juist begrip van deze hoofdstukken fundamenteel is in het verstaan van de tegenwoordige waarheid in onze tijd.