Studies & Documenten


Uriah Smith – Daniël en de Openbaring

Daniël 11; De koning van het Noorden en Zuiden; Een vers voor vers studie.

Openbaring 8 & 9; De zeven bazuinen, een vers voor vers studie.

Gelijkheid tussen Vrouw en Man en de Belofte van Herstel

We zijn allen wellicht bekend met het fenomeen dat er aan het einde van de wereld herstel moet plaatsvinden. Herstel naar het originele plan van God. Terug naar Eden. De sabbat is een voorbeeld daarvan, of het plantaardige dieet dat tegenwoordig wordt beschouwd als het dieet dat God ons voorschrijft.

Het doel van deze studie is om te laten zien dat de rol van de vrouw t.o.v. de man ook hersteld dient te worden, en niet pas in de hemel, maar reeds nu onder op aarde onder Gods volk. Gelijkheid tussen Vrouw en Man.

Dispensaties

God heeft de belangrijke thema’s in de wereld van vandaag genomen en heeft ze tot een test gemaakt die berekend is om de gedachten van de leden van zijn kerk te openbaren.