Geen standaard Daniël 2 studie

Op dit moment werken we aan de vertaling van een nieuwe serie over Daniël 2, opgenomen door onze zuster ministry uit Frankrijk. DEB-ministries heeft de Nederlandse vertaling in audio verzorgd en onder de bestaande video’s geplaatst. Op dit moment zijn nog niet alle video’s uit deze serie vertaald en geüpload, daar wordt nog aan gewerkt. Zij volgen op korte termijn.

We raden u deze serie van harte aan. Hoewel de studie betrekking heeft op Daniël 2, en u hoogstwaarschijnlijk erg bekend bent met dit hoofdstuk, is het belangrijkste element van deze studie echter de manier waarop de Bijbel wordt benaderd. “Hoe komen we tot onze antwoorden?” is de vraag die deze studie tracht te beantwoorden. Geen standaard Daniël 2 studie dus, en absoluut van harte aanbevolen!

COVID-19 en complottheorieën 😷

De komst van het COVID-19 virus heeft onze samenleving enorm veranderd, en zal tevens tot ver in de toekomst uitwerking hebben. Niet alleen de ziekte zelf en de vele levens die verloren gaan, maar ook de maatschappij en economie hebben er zwaar onder te lijden nu zware middelen zijn ingezet om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Toch zijn deze elementen niet de belangrijkste bedreiging die COVID-19 met zich mee brengt. Complottheorieën en de manier van omgaan met de informatie die tot ons komt door de media is een even zo groot of nog groter gevaar in deze crisis. Complottheorieën zijn niet van vandaag of gisteren, en ze bestaan in vele vormen en maten, en dat is ook meteen de zwakte ervan. De ene complottheorie spreekt de andere tegen. Verschillende groepen in de samenleving hebben allemaal hun eigen verklaring m.b.t. gebeurtenissen in de wereld, en velen gebruiken complottheorieën om hun overtuiging of geloof te ondersteunen. Amerikaanse complotdenkers zeggen dat China achter de verspreiding van COVID-19 zit om de Amerikaanse economie te schaden (bron), Chinezen zeggen dat Amerika de schuldige is (bron), rechts-nationalisten geven de Joden de schuld (bron), ISIS gelooft dat COVID-19 een straf van God is op het Westen en als afleiding dient zodat zij (ISIS) zich weer kunnen herstellen en hergroeperen (bron), Protestanten wijzen de beschuldigende vinger naar de immoraliteit en de LHBT-gemeenschap (bron).

Veel Adventisten hebben helaas ook de neiging hun toevlucht te zoeken in complottheorieën. Diverse complotdenkers binnen het Adventisme (bron) hebben inmiddels ook hun visie m.b.t. de Coronacrisis gepresenteerd. De grote vraag is of dergelijke interpretaties van de gebeurtenissen om ons heen werkelijk in lijn zijn met Gods Woord..

Zo zien we dat iedere groepering wel een eigen verklaring heeft voor wat er gaande is, maar al deze groepen en hun theorieën hebben allemaal een aantal dingen gemeen (bron):

1. Ze zijn in strijd met elkaar;
2. Het verdachtmaken overheerst;
3. Er is een snode opzet in het spel;
4. “Er klopt iets niet;”
5. Vervolging van een groep;
6. Men is immuun voor bewijs;
7. Herinterpretatie van toeval.

Kenmerken van Complotdenken.

De gangbare (wetenschappelijke) uitleg (zoals deze) voor het ontstaan van en de behandeling van COVID-19 worden door deze mensen niet geaccepteerd. Ze hebben allemaal hun eigen verklaring voor de waarheid. Waarom zouden Adventistische complotdenkers het bij het juiste eind hebben en alle andere complotdenkers niet? Zij zouden zeggen omdat zij de Bijbel hebben als gewijs en onderbouwing voor hun overtuigingen. De vraag echter is, zegt de Bijbel werkelijk wat complotdenkers geloven?

DEB-ministries wil duidelijk maken dat het niet achter de uitleggingsmethode van diverse vooraanstaande conservatieve Adventistische complotdenkers staat. Het profetisch perspectief dat zr. Tess Lambert in 2019 presenteerde toen ze met ons in Nederland was is onze rechtvaardiging voor onze positie. In de nabije toekomst hopen we hier meer studies over te publiceren.

Welke stroom van informatie geloof je?
Één ding is wel duidelijk geworden, namelijk dat het volgen van de juiste stroom van informatie van levensbelang is. In het verleden is profetie ook altijd bevestigd door seculiere mediastromen. Niemand van ons was er in 538 vChr tijdens de val van Babylon en niemand van ons was er in 1798 bij toen de paus gevangen werd genomen. Al deze informatie hebben we moeten verkrijgen van seculiere bronnen, historici. Zo is het ook nu van groot belang om te weten, waar we onze informatie vandaan halen. Indien we niet geloven dat de media ons kan voorzien van betrouwbare informatie, en we besluiten onze informatie te verkrijgen uit een alternatieve bronnen, dan zullen de speciale profetische gebeurtenissen zeer waarschijnlijk aan ons voorbij gaan, alsof ze nooit hebben plaatsgevonden.

COVID-19 en de Bijbelse Profetie, door Tess Lambert

In maart en april van dit jaar vond de School of the Prophets in Portugal plaats. DEB-ministries was hier ook aanwezig. De hoeveelheid nieuwe video’s is groot, maar u wordt ten zeerste aangeraden deze klassen te volgen. Eén video hebben we voor u uitgelicht hieronder, u moet echter weten dat het verstaan van deze specifieke video alleen begrepen kan worden als de video in de context van de andere video’s wordt bekeken. (deze serie is helaas alleen beschikbaar in Engels en Duits)

09-2019 Cluj-Napoca, Roemenië – Campmeeting

Een tiendelige serie van br. Arjan den Heijer opgenomen medio september 2019 in Cluj-Napoca, Roemenië (Engelstalig).

Waarom Adventisten de Zondagswet niet zullen herkennen.

Op sabbat 10 augustus 2019 kwamen we samen voor studie. Br. Mark ging voor in de sabbatschool waar we de ‘Battle of Ipsus” bespraken. Tijdens het tweede uur sprak Arjan over de spoedig naderende Zondagswet, die vrijwel zeker geen letterlijke Zondagswet zal zijn. Hij gaf zijn uitleg over deze schijnbare tegenstelling.

Deze studie laat zien dat de Zondagswet, zoals de Zevende-dags Adventisten deze verwachten, er volkomen anders uit zal zien! In de toekomst zal dit onderwerp in meer details verder worden uitgewerkt.

Waarom Adventisten de Zondagswet niet zullen herkennen..!