Over ons

Onze Naam

DEB-ministries staat voor Declaring the End from the Beginning ministries, vernoemd naar Jesaja 46:10.

Jesaja 46:10
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; …”

Onze Missie

DEB-ministries zet zich in om het eeuwige evangelie van Openbaring 14:6-12 te verkondigen. De daarin gevonden profetische boodschap is de laatste waarschuwing voor de wereld. Het is onze missie om die waarschuwing te verkondigen voor de spoedige komst van Jezus Christus. Op basis van nieuw onderzoek en nieuwe inzichten in Bijbelse profetieën is de waarschuwing van de luide roep voor de hele mensheid bedoeld.

Ons Geloof

Wij geloven dat door deze profetische boodschap God het beeld van Zichzelf in de mensheid wil herstellen zoals het in de hof van Eden is geopenbaard. Onderdeel van dit herstel is het opnieuw introduceren van de principes zoals die in Eden reeds waren. Wij geloven dat deze principes samengevat kunnen worden in de twee grote geboden van liefde voor God en liefde voor de naaste. Werkelijk van je naaste houden, is ze liefhebben zoals je jezelf liefhebt; dit is ware liefde en gelijkheid. Wij geloven dat de profetische boodschap van gender-gelijkheid deel uitmaakt van de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld.

——-
De bijgevoegde doopgeloften kunt u beschouwen als onze belijdenis van geloof: