Over ons

Wie zijn we?

DEB-ministries staat voor Declaring the End from the Beginning ministries, vernoemd naar Jesaja 46:10.
Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; …”

DEB-ministries is een non-profit organisatie gewijd aan het verkondigen van de drie-engelboodschappen van Openbaring 14. Wij geloven dat de snel vervullende profetieën die de grote IK BEN in Zijn Woord heeft gegeven, terug te vinden zijn in de bladzijden van de geschiedenis en ons niet alleen vertellen waar we nu zijn, maar ons ook verzekeren van wat we in de toekomst mogen verwachten. Dit wordt in Openbaring 14:12 beschreven als het hebben van het “geloof van Jezus”, dat de “Geest der profetie” is (Openb. 19:10).

“Hier is het geduld der heiligen; hier zijn zij die de geboden Gods bewaren, en het geloof van Jezus”. Openbaring 14:12

In samenhang met ons profetisch begrip staat de noodzaak om de geboden te bewaren. Het is onze vaste overtuiging dat niet alleen de eerst vier, maar juist ook de laatste zes geboden van de decaloog de laatste grote test zullen vormen voor zowel de kerk als de wereld, omdat onze relatie tot onze medemens de demonstratie is van onze liefde voor onze Schepper.

Het doel van DEB-ministries is het delen van deze waarheden door middel van studiegroepen, profetiescholen en seminars om een volk voor te bereiden op de spoedige terugkeer van Jezus Christus in de wolken van de hemel.

Het heden is een tijd van overweldigend belang voor alle levenden. Heersers en staatslieden, mensen die posities van vertrouwen en autoriteit bekleden, denkende mannen en vrouwen van alle klassen, hebben hun aandacht gericht op de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden. Zij kijken naar de relaties tussen de landen. Zij zien de intensiteit die bezit neemt van alle aardse elementen, en erkennen dat er iets groots en beslissends staat te gebeuren, en dat de wereld op de rand staat van een geweldige crisis.” {Ev 194.2}