Over ons

De eindtijd vervullingen van de Bijbelse profetie vinden voor onze ogen plaats.

Zien we niet dat Gods Geest zich terugtrekt van de wereld in de plagen die het gevolg zijn hiervan? 11 september 2001, aardbevingen, overstromingen, vulkaan uitbarstingen, orkanen, oorlogen, bomaanslagen, moorden, hongersnoden en epidemieën bevestigen met zekerheid dat de beteugelende invloed van Gods Geest van deze planeet en van zijn inwoners wordt verwijderd.

De machten van het kwaad in de Bijbelse profetie die zullen samenkomen en zullen samenwerken zijn drievoudig. Ze zijn economisch, (niet kunnen kopen of verkopen), religieus (u moet het merkteken ontvangen), en militair (de vervolging en doodstraf). We zien het samenkomen van de religieuze wereld in de oecumenische beweging. Protestanten protesteren niet langer tegen Rome, nee, ze volgen Rome. Economisch gezien, zien we bedrijven samengevoegd worden tot gigantische corporaties, de landen van Europa vermengen zich in één valuta, het tekenen van verdragen zoals GATT en NAFTA om economische allianties te creëren voor een markt ter ondersteuning van een wereldwijde markt; terwijl de militaire machten van de wereld zich verenigen in de NAVO en de VN.” — Time of the End magazine, p.4

Maar Gods volk ligt in een diepe slaap.

Deze dingen zijn slechts het tipje van de ijsberg, en de goddeloosheid die we in de wereld waarnemen is nog niet de helft van wat er werkelijk plaatsvindt.

Gedurende de laatste eeuw hebben wij als Adventisten in onze gemeente een ware ravage zien worden aangebracht doordat de valse principes van het afvallige Protestantisme hun weg vonden in de huizen en universiteiten van ons volk. Deze Babylonische wijn heeft onze herders en hun kudde in een uiterst dronken toestand gewiegd, en het is hoog tijd dat Gods volk hieruit wakker wordt.

DEB-ministries herkent deze toestand in de wereld en in Gods gemeente, en werkt met grote ernst om de laatste waarschuwingsboodschap van Openbaring 14 te verkondigen zodat Gods volk opgewekt en hervormd mag worden.

We leven in de laatste generatie van deze wereldgeschiedenis. Door gehoorzaamheid aan Gods wet, en geloof in de beloften van Gods Woord, zullen wij de ervaring ontvangen die het ons mogelijk maakt staande te blijven tijdens de ernstige tijden die voor ons liggen.

In overeenstemming met de profetische boodschap pleit DEB-ministries ook voor alle aspecten die betrekking hebben op het medische zendingswerk en het landleven.