Zijn we een politieke beweging geworden?

De afgelopen maanden hebben diverse criticasters buiten onze beweging de beschuldiging geuit dat we de derde engel de rug hebben toegekeerd en veranderd zijn in een politieke beweging. Passages vanuit de Geest der Profetie worden op een oppervlakkige manier gebruikt in een poging te insinueren dat de mensen in de beweging tegen het Woord van God in gaan als ze een standpunt durven in te nemen over enkele van de meest verdeeldheid zaaiende politieke kwesties van vandaag.

De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis”

De specifieke thema’s in kwestie zijn de onderwerpen racisme, gendergelijkheid, en de talloze samenzweringstheorieën en valse verhalen die worden gebruikt om onderdrukkende en discriminerende houdingen te rechtvaardigen. In dit artikel wordt getracht vast te stellen dat het volk van God vereist is deze onderwerpen te begrijpen, en dat zij tevens het juiste standpunt over deze thema’s dient in te nemen, in overeenstemming met hetgeen reeds in de beweging gepresenteerd is. De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis. Ook een correcte lezing van de geschriften van Ellen White, in de juiste context, bevestigen de boodschap van de beweging op dit gebied.

COVID-19 en de Bijbelse Profetie, door Tess Lambert

In maart en april van dit jaar vond de School of the Prophets in Portugal plaats. DEB-ministries was hier ook aanwezig. De hoeveelheid nieuwe video’s is groot, maar u wordt ten zeerste aangeraden deze klassen te volgen. Eén video hebben we voor u uitgelicht hieronder, u moet echter weten dat het verstaan van deze specifieke video alleen begrepen kan worden als de video in de context van de andere video’s wordt bekeken. (deze serie is helaas alleen beschikbaar in Engels en Duits)

Aanmelden voor Prophecy School (Campmeeting)

2016-campmeeting-banner-nl_v06_smallZevende-dags Adventisten worden opgedragen het woord der profetie grondig te bestuderen in het licht van de tegenwoordige waarheid:

“In deze tijd stuurt de Heer Zijn dienaren niet met een alledaagse boodschap, maar met speciale waarheden die voor de gelovigen moeten worden gebracht van elk klasse en van iedere taal. Velen van onze gemeenteleden hebben zich nooit volledig in het zekere woord der profetieën verdiept en begrijpen niet de feiten die ons gemaakt hebben tot wat we zijn. Een ieder zou zijn verstandelijke vermogens tot het uiterste moeten brengen, om de verschillende fasen van de tegenwoordige waarheid duidelijk te kunnen begrijpen. En met name deze onderwerpen van de profetieën die ons geopenbaard werden toen de boodschap van Christus’ spoedige wederkomst voor het eerst werd aangekondigd.” {RH, April 2, 1908}

bantVan vrijdag 23 december t/m dinsdag 27 december wil DEB-ministries gehoor geven aan deze oproep en u uitnodigen de tegenwoordige waarheid van de derde engel te bestuderen. Broeders Jeff Pippenger (USA), Thabo Mtetwa (Canada), Marco Barrios (Bolivia) en Parminder Biant (UK) zullen u in deze studies voorgaan.

De samenkomst zal worden gehouden in het plaatsje Bant (Noord-Oostpolder). Het adres is Schoterpad 1, 8314 RA Bant. Iedereen die de campmeeting zal bijwonen zal verblijven in een 6-persoons huisje en slapen in een 2-persoonskamer. Ieder huisje heeft een badkamer en een kleine keuken. De bijeenkomsten en maaltijden zullen in een grotere zaal op hetzelfde adres plaatsvinden.

bant2

Aanmelden voor overnachtingen is niet meer mogelijk. Dag-gasten zijn uiteraard welkom, wel graag van te voren laten weten dat je komt en met hoeveel! Stuur ons een e-mail op info@debm.org.

 

Schroom niet contact met ons op te nemen als u verdere vragen of opmerkingen heeft.

Hartelijke groet, en Gods zegen toegewenst

DEB-ministries

—————-

AANMELDEN VOOR OVERNACHTINGEN IS NIET MEER MOGELIJK..!