De Farizeeën en de Sadduceeën in de Adventkerk

  Introductie “Wien zou Hij dan de kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel (lijn op lijn), hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke (stamelende) lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden… Lees meer…De Farizeeën en de Sadduceeën in de Adventkerk

De Fundamenten

De Fundamenten Het fundament gelegd tussen 1840 en 1844 “Als de fundamenten zijn verwoest, wat kan de rechtvaardige dan doen?” (Psalm 11:3 KJV) “De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.” (Deuteronomium 29:29) Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen. (Jesaja 8:16) De volgende serie aan blogs zullen laten zien dat God, tussen 1840 en… Lees meer…De Fundamenten

6/6. Herstel van het ware fundament

Herstel van het ware fundament Om staande te kunnen blijven in de “tijd der benauwdheid, zoals die er nog nooit was”, een tijd waarin elke leer die we, als Zevende-dags Adventisten hebben, ernstig bekritiseerd zal worden, wanneer rijkdom, intelligentie en geleerdheid zich verenigen om Gods volk te behandelen met minachting – dan moeten Adventisten hun geloofservaring gebouwd hebben op een stevig onverwoestbaar platform van fundamentele waarheid (5 Testimonies 450,451, 716). “Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd… Lees meer…6/6. Herstel van het ware fundament

5/6. Fundamenten verworpen: De geschiedenis herhaalt zich

Fundament verworpen

De herhaling van de geschiedenis Als deze 1843 en de 1850 kaarten de waarheden bevatten, die het fundament van het Adventisme representeren, waarom is het dan zo dat ze niet een prominentere plaats innemen in onze kerk in deze tijd? Het antwoord op deze vraag is serieus en belangrijk: we herhalen de geschiedenis van het Joodse volk. “De beproevingen van de kinderen van Israël, en hun houding net voor de eerste komst van Christus, werden me keer op keer getoond… Lees meer…5/6. Fundamenten verworpen: De geschiedenis herhaalt zich

4/6. Habakuks twee tafelen: de 1850 kaart

Habakuks twee tafelen: de 1850 kaart Het bevel gegeven in Habakuk was het visioen te schrijven en het duidelijk te maken op “tafelen” – in meervoud. Daarom kan de productie van de 1843 kaart maar een deel van de vervulling van dit bevel zijn. In 1850 werd een andere kaart geproduceerd door Otis Nichols. Deze kaart bevatte alles wat er op de 1843 kaart stond, maar verbeterde de fout, die leidde tot de eerste teleurstelling. Hij identificeerde ook 22 oktober… Lees meer…4/6. Habakuks twee tafelen: de 1850 kaart

3/6. De 1843 kaart: Het getuigenis der pioniers

Pioniers

Het getuigenis der pioniers Het was het unanieme getuigenis van de Adventpioniers dat de 1843 kaart een vervulling van Bijbelse profetie was, en dat het de boodschappen bevatte, die zij in die tijdsperiode verkondigden: Joseph Bates “In mei 1842 werd een Generale Conferentie in Boston, Massachutes, bijeengeroepen. Bij de opening van deze vergadering presenteerde de broeders Charles Fitch en Appollos Hale van Haverhill de grafische afbeelding van Daniël en Johannes, die zij op doek hadden geschilderd inclusief de profetische getallen… Lees meer…3/6. De 1843 kaart: Het getuigenis der pioniers

2/6. Habakuks twee tafelen: de 1843 kaart

1843 kaart

Habakuks twee tafelen: de 1843 kaart De drie engelen boodschappen zijn het fundament van het Adventgeloof. Het zijn de boodschappen die gegeven werden tussen 1840 en 1844. Maar waar worden deze boodschappen het meest duidelijk weergegeven? Hoe kunnen we weten wat deze boodschappen waren? “Al in 1842 had de opdracht in deze profetie „Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen” (Habakuk 2:2) Charles Fitch op de gedachte gebracht… Lees meer…2/6. Habakuks twee tafelen: de 1843 kaart

1/6. Het fundament gelegd tussen 1840 en 1844

De Fundamenten Het fundament gelegd tussen 1840 en 1844 “Als de fundamenten zijn verwoest, wat kan de rechtvaardige dan doen?” (Psalm 11:3 KJV) “De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.” (Deuteronomium 29:29) Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen. (Jesaja 8:16) De volgende serie aan blogs zullen laten zien dat God, tussen 1840 en… Lees meer…1/6. Het fundament gelegd tussen 1840 en 1844

De Late Regen

De Late Regen De Tijd van de Late Regen “Vraagt van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.” (Zacharia 10:1; SV/KJV) “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in… Lees meer…De Late Regen

9/9. De Late Regen samengevat

De Late Regen samengevat De acht voorgaande blogs samengevat: De late regen is de uitstorting van Gods Geest. Het wordt gegeven om Gods volk voor te bereiden Zijn zegel te ontvangen en te staan in een tijd van benauwdheid, zoals die er nog niet was. De late regen is tevens een boodschap. God heeft geprobeerd de late regen aan Zijn volk te geven door de boodschap van ‘Gerechtigheid door het Geloof’, maar deze boodschap werd afgewezen en de late regen… Lees meer…9/9. De Late Regen samengevat