Abortus: de geschiedenis en de data

Ouderling Thabo heeft een serie Zoom-studies opgenomen over het onderwerp abortus. Deze serie zal het onderwerp vanuit het perspectief de tegenwoordige waarheid beschouwen en hopelijk duidelijker inzicht verschaffen in hoe Gods volk er vandaag de dag mee om moet gaan.

Veel van de in deze serie gepresenteerde historische feiten komen uit het boek: “The Lie That Binds

Boek recentie:
“The Lie that Binds” is het onmisbare verslag van hoe de voorheen onpartijdige, op de achtergrond liggende kwestie van abortusrechten opnieuw werd uitgevonden als de scherpe punt van de speer voor een veel grotere beweging die erop uit is de controle te behouden in een veranderende wereld. Geschreven door NARAL Pro-Choice America President Ilyse Hogue en Research Director Ellie Langford, traceert The Lie that Binds de evolutie van enkele van de gevaarlijkste en minst begrepen krachten in de Amerikaanse politiek, en biedt een onverschrokken scherpe analyse van de conservatieve politieke machinerie die is ontworpen om sociale vooruitgang te dwarsbomen – allemaal gebouwd rond de fundamentele leugen dat hun motivaties zijn gebaseerd op morele overtuigingen over individuele zwangerschappen.

Dit boek introduceert de kleurrijke cast van karakters achter Radicaal Rechts – van anti-ERA demonstranten tot mannenrechten activisten – en legt uit hoe conservatieve politieke operatives zich opzettelijk richtten op abortus als een rally-kreet voor hun volgelingen toen hun andere vooroordelen uit de gratie raakten. Uiteindelijk was het verzet tegen abortusrechten een paard van Troje om onder het mom van “moraliteit” een zeer impopulaire, regressieve beleidsagenda door te drukken. Het diepgravende onderzoek van Hogue en Langford is een essentiële inleiding voor politieke waarnemers, journalisten en geëngageerde burgers, die het gordijn oplichten over hoe deze radicale operatie onze politiek stuurt en onze democratie bedreigt. Lees het en leer de waarheid achter de leugen kennen.

Verkering & Huwelijk – video serie

Sinds augustus 2020 beantwoord Ouderling Parminder Biant bijna wekelijks vragen over de thema’s Verkering en Huwelijk. Wat begon als een paar vraag en antwoordsessies is uitgelopen op een langlopende serie. In deze serie is geen onderwerp taboe en worden vernieuwende ideeën besproken. Al voor velen is deze serie tot grote zegen geweest, we hopen dat u er ook baat bij mag hebben!

Indien u de Engelse taal niet vaardig bent raden we u aan de automatisch gegenereerde ondertiteling van Youtube aan te zetten en op Nederlands te zetten. Over het algemeen is de kwaliteit hiervan voldoende om het besproken thema te volgen.

Bekijk de volledige afspeellijst

De 2020 video-opnames; de toename aan kennis.

Sinds mei 2020 worden op het Midnight Watch YT-kanaal bijna wekelijks nieuwe studies ge-upload. Onderstaande playlist bevat alle opnames van 2020.

Thema’s als:
– “Het Gouden Kalf van het Adventisme”,
– “Van Relfe naar Walter Veith”,
– “De Ramsey Theorie”
– “Ninja Schapen”
– “Millerieten Geschiedenis
– “Burgeroorlog”
– “Het spreken van een Natie”
– … en meer.

De 2520 in het juiste licht

De 2520 is de leer die aantoonbaar de meeste controverse heeft veroorzaakt tussen onze beweging en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het is de primaire doctrine waarom de kerk velen van ons onder de tucht heeft geplaatst of uit de kerk heeft verwijderd, wat in 2012 dan ook massaal is gebeurd (niet in Nederland, voor zover wij weten). James White schreef ertegen en Ellen White zweeg. Sterker nog, ze beschrijft de 2520 zelf nergens in haar geschriften. De Millerieten hebben de 2520 in 1863 verworpen en de Adventisten hebben het vervolgens nooit meer behandeld, totdat deze beweging het in 2009 in een twintig uur durende videoserie van ouderling Parminder Biant opnieuw bevestigde. Als we het extra licht over de 2520, dat sinds 2009 is gepubliceerd, aan deze serie toevoegen, dan is er nu ontelbaar veel uur aan materiaal beschikbaar. Het belang van deze doctrine vraagt om aandacht en het doel van dit artikel is dan ook om de lezer aan te moedigen dat materiaal te onderzoeken.

De 2520 is de sleutel voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij leven.”

Het is al een poosje stil rond het onderwerp van de 2520. De piek van de discussie, ook in Nederland, was tussen 2012 en 2014. Daarna is het thema inhoudelijk weinig meer besproken, wel is het stempel van ‘2520’ altijd blijven hangen aan onze beweging, of onze ministries. We worden vaak de 2520-mensen, of de 2520-beweging genoemd. Hoewel velen van ons deze titel met trots zouden aannemen, geeft het toch ook niet het juiste beeld van wie wij zijn. De meeste mensen kennen ons als de groep die in de 2520 gelooft, en daar blijft het dan bij.

Buiten het feit dat onze beweging groter en rijker is dan de 2520 alleen, heeft de 2520 tot op heden een essentiële plaats in onze beweging. Hoewel de 2520 op het eerste gezicht niet meer dan een profetie van de Millerieten is, en daarom weinig relevant voor ons lijkt, is de 2520 echter de sleutel gebleken voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij nu leven.

We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt.”

Toch heeft onze beweging in de afgelopen jaren nog veel moeten leren over de 2520, maar nog veel belangrijker, ook veel moeten afleren. We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Er is o.a. in de discussies omtrent de 2520 gebleken dat we niet altijd correct zijn geweest in onze argumentatie. Hoewel we nog steeds geloven dat de 2520 waarheid is, moeten we wel erkennen dat de argumenten om tot onze conclusies te komen in het verleden niet altijd even juist zijn geweest. Wij beweerden in het verleden dat de Bijbel echt sprak over “7 tijden” in Leviticus 26, en dat deze woorden een zuivere tijdprofetie beschrijven. Inmiddels hebben we over deze benadering andere inzichten. We hebben ingezien dat het gebruik van Leviticus 26 op deze manier verkeerd is geweest. Methodologie is cruciaal gebleken!

Het volgende artikel probeert kort weer te geven hoe we de 2520 nu onderbouwen, maar is tegelijk geen studie die het volledige thema behandelt. Het doel van dit artikel is om de lezer aan te moedigen deze leer zelf verder te onderzoeken.

Ware vrijheid in gevaar 😧

In het volgende artikel spreken we over Moreel Liberalen. Wat is dat precies?

We maken onderscheid tussen twee groepen mensen die beide hun idealen nastreven, we hebben het over conservatieven en liberalen. Deze stromingen streven hun idealen na op zowel morele als sociale aspecten in het leven. We zien deze tweedeling in zowel de samenleving, als in de politiek, maar ook in Gods gemeente. In de samenleving en politiek worden deze groepen steeds duidelijker zichtbaar en steeds rivaliserender. Met name de opkomst van rechts-conservatieve presidenten, politieke partijen en politici schetst de trend van de laatste jaren. De opkomst van Donald Trump in Amerika, BREXIT in het VK, de opkomst van Forum voor Democratie en Thierry Baudet in Nederland, etc., en allen hebben ze vergelijkbare idealen. Ze zijn allemaal bijzonder nationalistisch, ze zijn anti-Europa of anti-VN, en anti-immigratie. Opvallend is ook hun overeenkomst in hun beleid m.b.t. de media en wetenschap. Alle rechts-conservatieve politici delen de overtuiging dat de media en de wetenschap corrupt en niet te vertrouwen zijn. Ze houden er hun eigen waarheden en complottheorieën op na, afkomstig van dubieuze bronnen en wetenschappers.

God verwacht van ons Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief”

Dit alles is zeer zorgwekkend, maar wordt nog zorgwekkender als blijkt dat deze trend zich tevens in Gods gemeente voordoet. Wij geloven dat God van ons verwacht Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief. Maar Adventisten in z’n algemeenheid, en ook mensen binnen onze beweging lijken gevangen te worden genomen in een valstrik waar ze maar moeilijk weer uit kunnen komen. Deze valstrik kent twee kanten, of ze vallen in de ene greppel: Sociaal conservatief, of in de andere greppel: Moreel liberaal.

Sociaal Conservatieve hebben problemen met migranten, de LHBT-gemeenschap, gelijke rechten voor vrouwen, abortus etc.. Moreel Liberale zijn zij die denken dat alles kan en alles mag. Dat er geen beperkingen zijn op het gebied van morele zaken, zoals bijvoorbeeld seksualiteit, eten en drinken, en kleding.

Het volgende artikel gaat met name over de valstrik die Moreel Liberalisme heet. Een trend die onder onze beweging wordt waargenomen nadat bekend werd dat we in het verleden te Sociaal Conservatief zijn geweest en dus Liberaler moeten zijn t.o.v. onze medemens. Nu echter slaan velen door, door te zeggen dat we tevens Moreel Liberaal dienen te zijn en de ‘checks and balances’ van Gods wet niet meer van toepassing zijn voor onze tijd.

Het volgende artikel probeert deze zorgelijke tendens te bespreken, en tevens uit te leggen waarom Moreel Liberalisme een dodelijk misverstand is.