Meest recente video’s (Engels)

Onderstaande video’s zijn de meeste recente video’s binnen onze beweging. Leer meer over de tegenwoordige waarheid voor deze tijd, en over hoe radicale gelijkwaardigheid, seksisme, discriminatie en gender/geslacht profetische thema’s zijn geworden in deze tijd.

Abortus: de geschiedenis en de data

Ouderling Thabo heeft een serie Zoom-studies opgenomen over het onderwerp abortus. Deze serie zal het onderwerp vanuit het perspectief de tegenwoordige waarheid beschouwen en hopelijk duidelijker inzicht verschaffen in hoe Gods volk er vandaag de dag mee om moet gaan.

Veel van de in deze serie gepresenteerde historische feiten komen uit het boek: “The Lie That Binds

Boek recentie:
“The Lie that Binds” is het onmisbare verslag van hoe de voorheen onpartijdige, op de achtergrond liggende kwestie van abortusrechten opnieuw werd uitgevonden als de scherpe punt van de speer voor een veel grotere beweging die erop uit is de controle te behouden in een veranderende wereld. Geschreven door NARAL Pro-Choice America President Ilyse Hogue en Research Director Ellie Langford, traceert The Lie that Binds de evolutie van enkele van de gevaarlijkste en minst begrepen krachten in de Amerikaanse politiek, en biedt een onverschrokken scherpe analyse van de conservatieve politieke machinerie die is ontworpen om sociale vooruitgang te dwarsbomen – allemaal gebouwd rond de fundamentele leugen dat hun motivaties zijn gebaseerd op morele overtuigingen over individuele zwangerschappen.

Dit boek introduceert de kleurrijke cast van karakters achter Radicaal Rechts – van anti-ERA demonstranten tot mannenrechten activisten – en legt uit hoe conservatieve politieke operatives zich opzettelijk richtten op abortus als een rally-kreet voor hun volgelingen toen hun andere vooroordelen uit de gratie raakten. Uiteindelijk was het verzet tegen abortusrechten een paard van Troje om onder het mom van “moraliteit” een zeer impopulaire, regressieve beleidsagenda door te drukken. Het diepgravende onderzoek van Hogue en Langford is een essentiële inleiding voor politieke waarnemers, journalisten en geëngageerde burgers, die het gordijn oplichten over hoe deze radicale operatie onze politiek stuurt en onze democratie bedreigt. Lees het en leer de waarheid achter de leugen kennen.

Verkering & Huwelijk – video serie

Sinds augustus 2020 beantwoord Ouderling Parminder Biant bijna wekelijks vragen over de thema’s Verkering en Huwelijk. Wat begon als een paar vraag en antwoordsessies is uitgelopen op een langlopende serie. In deze serie is geen onderwerp taboe en worden vernieuwende ideeën besproken. Al voor velen is deze serie tot grote zegen geweest, we hopen dat u er ook baat bij mag hebben!

Indien u de Engelse taal niet vaardig bent raden we u aan de automatisch gegenereerde ondertiteling van Youtube aan te zetten en op Nederlands te zetten. Over het algemeen is de kwaliteit hiervan voldoende om het besproken thema te volgen.

Bekijk de volledige afspeellijst

De 2020 video-opnames; de toename aan kennis.

Sinds mei 2020 worden op het Midnight Watch YT-kanaal bijna wekelijks nieuwe studies ge-upload. Onderstaande playlist bevat alle opnames van 2020.

Thema’s als:
– “Het Gouden Kalf van het Adventisme”,
– “Van Relfe naar Walter Veith”,
– “De Ramsey Theorie”
– “Ninja Schapen”
– “Millerieten Geschiedenis
– “Burgeroorlog”
– “Het spreken van een Natie”
– … en meer.

Zijn we een politieke beweging geworden?

De afgelopen maanden hebben diverse criticasters buiten onze beweging de beschuldiging geuit dat we de derde engel de rug hebben toegekeerd en veranderd zijn in een politieke beweging. Passages vanuit de Geest der Profetie worden op een oppervlakkige manier gebruikt in een poging te insinueren dat de mensen in de beweging tegen het Woord van God in gaan als ze een standpunt durven in te nemen over enkele van de meest verdeeldheid zaaiende politieke kwesties van vandaag.

De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis”

De specifieke thema’s in kwestie zijn de onderwerpen racisme, gendergelijkheid, en de talloze samenzweringstheorieën en valse verhalen die worden gebruikt om onderdrukkende en discriminerende houdingen te rechtvaardigen. In dit artikel wordt getracht vast te stellen dat het volk van God vereist is deze onderwerpen te begrijpen, en dat zij tevens het juiste standpunt over deze thema’s dient in te nemen, in overeenstemming met hetgeen reeds in de beweging gepresenteerd is. De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis. Ook een correcte lezing van de geschriften van Ellen White, in de juiste context, bevestigen de boodschap van de beweging op dit gebied.