Zijn we een politieke beweging geworden?

De afgelopen maanden hebben diverse criticasters buiten onze beweging de beschuldiging geuit dat we de derde engel de rug hebben toegekeerd en veranderd zijn in een politieke beweging. Passages vanuit de Geest der Profetie worden op een oppervlakkige manier gebruikt in een poging te insinueren dat de mensen in de beweging tegen het Woord van God in gaan als ze een standpunt durven in te nemen over enkele van de meest verdeeldheid zaaiende politieke kwesties van vandaag.

De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis”

De specifieke thema’s in kwestie zijn de onderwerpen racisme, gendergelijkheid, en de talloze samenzweringstheorieën en valse verhalen die worden gebruikt om onderdrukkende en discriminerende houdingen te rechtvaardigen. In dit artikel wordt getracht vast te stellen dat het volk van God vereist is deze onderwerpen te begrijpen, en dat zij tevens het juiste standpunt over deze thema’s dient in te nemen, in overeenstemming met hetgeen reeds in de beweging gepresenteerd is. De traditionele Adventistische benadering van neutraal blijven m.b.t. politieke onderwerpen zoals deze, is niet in overeenstemming met Gods woord, en de geschiedenis. Ook een correcte lezing van de geschriften van Ellen White, in de juiste context, bevestigen de boodschap van de beweging op dit gebied.