De 2520 in het juiste licht

De 2520 is de leer die aantoonbaar de meeste controverse heeft veroorzaakt tussen onze beweging en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het is de primaire doctrine waarom de kerk velen van ons onder de tucht heeft geplaatst of uit de kerk heeft verwijderd, wat in 2012 dan ook massaal is gebeurd (niet in Nederland, voor zover wij weten). James White schreef ertegen en Ellen White zweeg. Sterker nog, ze beschrijft de 2520 zelf nergens in haar geschriften. De Millerieten hebben de 2520 in 1863 verworpen en de Adventisten hebben het vervolgens nooit meer behandeld, totdat deze beweging het in 2009 in een twintig uur durende videoserie van ouderling Parminder Biant opnieuw bevestigde. Als we het extra licht over de 2520, dat sinds 2009 is gepubliceerd, aan deze serie toevoegen, dan is er nu ontelbaar veel uur aan materiaal beschikbaar. Het belang van deze doctrine vraagt om aandacht en het doel van dit artikel is dan ook om de lezer aan te moedigen dat materiaal te onderzoeken.

De 2520 is de sleutel voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij leven.”

Het is al een poosje stil rond het onderwerp van de 2520. De piek van de discussie, ook in Nederland, was tussen 2012 en 2014. Daarna is het thema inhoudelijk weinig meer besproken, wel is het stempel van ‘2520’ altijd blijven hangen aan onze beweging, of onze ministries. We worden vaak de 2520-mensen, of de 2520-beweging genoemd. Hoewel velen van ons deze titel met trots zouden aannemen, geeft het toch ook niet het juiste beeld van wie wij zijn. De meeste mensen kennen ons als de groep die in de 2520 gelooft, en daar blijft het dan bij.

Buiten het feit dat onze beweging groter en rijker is dan de 2520 alleen, heeft de 2520 tot op heden een essentiële plaats in onze beweging. Hoewel de 2520 op het eerste gezicht niet meer dan een profetie van de Millerieten is, en daarom weinig relevant voor ons lijkt, is de 2520 echter de sleutel gebleken voor het verstaan van de profetische tijd waarin wij nu leven.

We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt.”

Toch heeft onze beweging in de afgelopen jaren nog veel moeten leren over de 2520, maar nog veel belangrijker, ook veel moeten afleren. We hebben moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Er is o.a. in de discussies omtrent de 2520 gebleken dat we niet altijd correct zijn geweest in onze argumentatie. Hoewel we nog steeds geloven dat de 2520 waarheid is, moeten we wel erkennen dat de argumenten om tot onze conclusies te komen in het verleden niet altijd even juist zijn geweest. Wij beweerden in het verleden dat de Bijbel echt sprak over “7 tijden” in Leviticus 26, en dat deze woorden een zuivere tijdprofetie beschrijven. Inmiddels hebben we over deze benadering andere inzichten. We hebben ingezien dat het gebruik van Leviticus 26 op deze manier verkeerd is geweest. Methodologie is cruciaal gebleken!

Het volgende artikel probeert kort weer te geven hoe we de 2520 nu onderbouwen, maar is tegelijk geen studie die het volledige thema behandelt. Het doel van dit artikel is om de lezer aan te moedigen deze leer zelf verder te onderzoeken.