Liberale en conservatieve Adventisten

Ware vrijheid in gevaar

In het volgende artikel spreken we over Moreel Liberalen. Wat is dat precies?

We maken onderscheid tussen twee groepen mensen die beide hun idealen nastreven, we hebben het over conservatieven en liberalen. Deze stromingen streven hun idealen na op zowel morele als sociale aspecten in het leven. We zien deze tweedeling in zowel de samenleving, als in de politiek, maar ook in Gods gemeente. In de samenleving en politiek worden deze groepen steeds duidelijker zichtbaar en steeds rivaliserender. Met name de opkomst van rechts-conservatieve presidenten, politieke partijen en politici schetst de trend van de laatste jaren. De opkomst van Donald Trump in Amerika, BREXIT in het VK, de opkomst van Forum voor Democratie en Thierry Baudet in Nederland, etc., en allen hebben ze vergelijkbare idealen. Ze zijn allemaal bijzonder nationalistisch, ze zijn anti-Europa of anti-VN, en anti-immigratie. Opvallend is ook hun overeenkomst in hun beleid m.b.t. de media en wetenschap. Alle rechts-conservatieve politici delen de overtuiging dat de media en de wetenschap corrupt en niet te vertrouwen zijn. Ze houden er hun eigen waarheden en complottheorieën op na, afkomstig van dubieuze bronnen en wetenschappers.

God verwacht van ons Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief”

Dit alles is zeer zorgwekkend, maar wordt nog zorgwekkender als blijkt dat deze trend zich tevens in Gods gemeente voordoet. Wij geloven dat God van ons verwacht Sociaal Liberaal te zijn, en Moreel Conservatief. Maar Adventisten in z’n algemeenheid, en ook mensen binnen onze beweging lijken gevangen te worden genomen in een valstrik waar ze maar moeilijk weer uit kunnen komen. Deze valstrik kent twee kanten, of ze vallen in de ene greppel: Sociaal conservatief, of in de andere greppel: Moreel liberaal.

Sociaal Conservatieve hebben problemen met migranten, de LHBT-gemeenschap, gelijke rechten voor vrouwen, abortus etc.. Moreel Liberale zijn zij die denken dat alles kan en alles mag. Dat er geen beperkingen zijn op het gebied van morele zaken, zoals bijvoorbeeld seksualiteit, eten en drinken, en kleding.

Het volgende artikel gaat met name over de valstrik die Moreel Liberalisme heet. Een trend die onder onze beweging wordt waargenomen nadat bekend werd dat we in het verleden te Sociaal Conservatief zijn geweest en dus Liberaler moeten zijn t.o.v. onze medemens. Nu echter slaan velen door, door te zeggen dat we tevens Moreel Liberaal dienen te zijn en de ‘checks and balances’ van Gods wet niet meer van toepassing zijn voor onze tijd.

Het volgende artikel probeert deze zorgelijke tendens te bespreken, en tevens uit te leggen waarom Moreel Liberalisme een dodelijk misverstand is.