COVID-19 en complottheorieĆ«n šŸ˜·

De komst van het COVID-19 virus heeft onze samenleving enorm veranderd, en zal tevens tot ver in de toekomst uitwerking hebben. Niet alleen de ziekte zelf en de vele levens die verloren gaan, maar ook de maatschappij en economie hebben er zwaar onder te lijden nu zware middelen zijn ingezet om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Toch zijn deze elementen niet de belangrijkste bedreiging die COVID-19 met zich mee brengt. Complottheorieƫn en de manier van omgaan met de informatie die tot ons komt door de media is een even zo groot of nog groter gevaar in deze crisis. Complottheorieƫn zijn niet van vandaag of gisteren, en ze bestaan in vele vormen en maten, en dat is ook meteen de zwakte ervan. De ene complottheorie spreekt de andere tegen. Verschillende groepen in de samenleving hebben allemaal hun eigen verklaring m.b.t. gebeurtenissen in de wereld, en velen gebruiken complottheorieƫn om hun overtuiging of geloof te ondersteunen. Amerikaanse complotdenkers zeggen dat China achter de verspreiding van COVID-19 zit om de Amerikaanse economie te schaden (bron), Chinezen zeggen dat Amerika de schuldige is (bron), rechts-nationalisten geven de Joden de schuld (bron), ISIS gelooft dat COVID-19 een straf van God is op het Westen en als afleiding dient zodat zij (ISIS) zich weer kunnen herstellen en hergroeperen (bron), Protestanten wijzen de beschuldigende vinger naar de immoraliteit en de LHBT-gemeenschap (bron).

Veel Adventisten hebben helaas ook de neiging hun toevlucht te zoeken in complottheorieƫn. Diverse complotdenkers binnen het Adventisme (bron) hebben inmiddels ook hun visie m.b.t. de Coronacrisis gepresenteerd. De grote vraag is of dergelijke interpretaties van de gebeurtenissen om ons heen werkelijk in lijn zijn met Gods Woord..

Zo zien we dat iedere groepering wel een eigen verklaring heeft voor wat er gaande is, maar al deze groepen en hun theorieƫn hebben allemaal een aantal dingen gemeen (bron):

1. Ze zijn in strijd met elkaar;
2. Het verdachtmaken overheerst;
3. Er is een snode opzet in het spel;
4. “Er klopt iets niet;”
5. Vervolging van een groep;
6. Men is immuun voor bewijs;
7. Herinterpretatie van toeval.

Kenmerken van Complotdenken.

De gangbare (wetenschappelijke) uitleg (zoals deze) voor het ontstaan van en de behandeling van COVID-19 worden door deze mensen niet geaccepteerd. Ze hebben allemaal hun eigen verklaring voor de waarheid. Waarom zouden Adventistische complotdenkers het bij het juiste eind hebben en alle andere complotdenkers niet? Zij zouden zeggen omdat zij de Bijbel hebben als gewijs en onderbouwing voor hun overtuigingen. De vraag echter is, zegt de Bijbel werkelijk wat complotdenkers geloven?

DEB-ministries wil duidelijk maken dat het niet achter de uitleggingsmethode van diverse vooraanstaande conservatieve Adventistische complotdenkers staat. Het profetisch perspectief dat zr. Tess Lambert in 2019 presenteerde toen ze met ons in Nederland was is onze rechtvaardiging voor onze positie. In de nabije toekomst hopen we hier meer studies over te publiceren.

Welke stroom van informatie geloof je?
ƉƩn ding is wel duidelijk geworden, namelijk dat het volgen van de juiste stroom van informatie van levensbelang is. In het verleden is profetie ook altijd bevestigd door seculiere mediastromen. Niemand van ons was er in 538 vChr tijdens de val van Babylon en niemand van ons was er in 1798 bij toen de paus gevangen werd genomen. Al deze informatie hebben we moeten verkrijgen van seculiere bronnen, historici. Zo is het ook nu van groot belang om te weten, waar we onze informatie vandaan halen. Indien we niet geloven dat de media ons kan voorzien van betrouwbare informatie, en we besluiten onze informatie te verkrijgen uit een alternatieve bronnen, dan zullen de speciale profetische gebeurtenissen zeer waarschijnlijk aan ons voorbij gaan, alsof ze nooit hebben plaatsgevonden.