De 2520 in Daniel 8:14

De 2520 in Daniel 8:14 – Het verwijderen van Zijn hand

Openbaring 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. 2  En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.

Broeders en zusters, hoe meer je de 2520 profetie onderzoekt, des te meer je je realiseert dat dit de sleutel is die het boek van Daniel tot een conclusie brengt. En de meeste van ons weten niets over de 2520. Dus waarom is het dat het boek Daniel in de laatste dagen tot een laatste conclusie wordt gebracht? Volgens Early Writings 74 (Eerste Geschriften) staan er dingen op de 1843 kaart die we niet begrijpen totdat de Heer Zijn hand ervan verwijderd. En volgens Openbaring 22:10 komt er een tijd, het zegt “de tijd is nabij” dat de profetie in het boek Openbaring is ontzegeld en die tijd is vlak voordat de genadetijd voor de mensheid sluit (vers 11). En het enige hoofdstuk in het boek Openbaring dat ontzegeld dient te worden zijn de zeven donderslagen, waarvan zuster White schrijft dat ze de Millerieten geschiedenis representeren. En hier staan we dan, aan het einde van de wereldgeschiedenis, en God ontzegeld de Millerieten geschiedenis, en dus verwijderd Hij Zijn hand van de 1843 kaart. Dit is een logica waar we toch niet onderuit kunnen, zeg nou zelf!?

Lees Daniel 8:13-14

Dan 8:13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?

Broeders en zusters, in het begin van deze serie zijn we zorgvuldig door deze verzen gegaan. Er bestaan twee woorden die vertaald worden als “gezicht”. De een betekent het complete visioen, de ander het visioen van een momentopname. Het gezicht waar we nu over spreken is het complete gezicht. En het compete gezicht in Daniel 8 begint met de Meden en de Perzen en het leidt helemaal door tot Pauselijk Rome. Het zegt “hoelang” zal het gezicht zijn betreffende het gedurig, het Heidendom, en de gruwel der verwoesting, het Pausdom. Kunt u het zover volgen? Dit is de logica van de pioniers. Dit visioen stelt de vraag hoelang is het gezicht betreffende het Heidendom en het Pausdom, en het vertelt ons vervolgens dat het niet alleen over het Heidendom en Pausdom gaat, het vertelt ons over wat het Heidendom en Pausdom zullen doen. Het zegt: “dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden”, Heidendom en Pausdom zullen het heiligdom en Gods volk vertreden, en natuurlijk weten we dat het Heidendom het heiligdom heeft vertreden in 70nChr. We lazen net in Openbaring 11:1-2 waar het Pausdom de Heilige stad vertreedt tijdens de 1260 jaar. Ik wil u iets laten zien, voordat we terug gaan naar Lukas 21.

Als u het standpunt van de pioniers m.b.t. het gedurig accepteert, welke zuiver is, dan is de vraag “hoelang” is het complete visioen van Daniel 8, dat begint met de Meden en de Perzen, dat het verhaal vertelt hoelang Heidendom en Pausdom Gods volk zullen vertrappen? Wanneer stopte dit? In 1798, broeders en zusters! Het antwoord op de vraag in vers 13 is 1798. Maar als Zevende-dags Adventisten vertellen wij de wereld dat het antwoord vers 14 is, 1844. Dat zeggen wij, niet waar? Er is hier sprake van een discrepantie broeders en zusters, de vraag brengt je tot 1798 en het antwoord is 1844. Elke Zevende-dags Adventist die mij nu zou horen praten, zullen ongetwijfeld denk ‘deze man is een ketter’, want dit gaat in tegen alles wat wij hebben geleerd. Maar het is de realiteit. De vraag is, wanneer stopt het vertreden door Heidendom en Pausdom, en we weten dat dit in 1798 stopte, maar het antwoord in vers 14, de 2300 avonden en morgens dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden, is 1844. Hoe is dat dan mogelijk? Er is maar een manier waarop dit mogelijk is, broeders en zusters. De 2520 kwam op zowel het noordelijke als het zuidelijke koninkrijk, het eindigt in 1798 en het eindigt in 1844. De 2520 bevestigt Daniel 8:14 zoals het nog nooit eerder is gedaan in de geschiedenis van het Adventisme. God verwijderd zijn hand, hier aan het einde van de wereld.

Transcript Jeff Pippenger Blythe meetings 2006 – Luke 21

zie hier op Youtube