De 2520 in Daniel 8:14

De 2520 in Daniel 8:14 – Het verwijderen van Zijn hand Openbaring 11:1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. 2  En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. Broeders en zusters,… Lees meer…De 2520 in Daniel 8:14