Elder Jeff Pippenger in NL: Een boodschap met tijd, die niet aan tijd “hangt”.

Een boodschap met tijd, die niet aan tijd “hangt”.

Op 28 en 29 december zal Ouderling Jeff Pippenger ons bezoeken. We komen samen op Honingvlaken 10a, 7991RW in Dwingeloo. Iedereen is van harte welkom. Graag aanmelden voor uw komst, per e-mail.

Jeff Pippenger
Jeff Pippenger

vrijdag 28 december
16:00 – Ontvangst
16:15 – Aanvang opening van sabbat
16:30 – Presentatie 1
17:45 – Korte pauze
18:00 – Presentatie 2
19:15 – Afsluiting

Sabbat 29 december
09:30 – Ontvangst
09:45 – Aanvang opening sabbat
10:00 – Presentatie 3
11:15 – Korte pauze
11:30 – Presentatie 4
—– Lunch ——
15:30 – Presentatie 5
16:45 – Sabbat sluiting
//eventueel:
17:00 – Presentatie 6
18:15 – Afsluiting

 

Aanmelding gesloten


Ter introductie op wat Eld. Jeff met ons zal delen, hieronder een vertaling van een stuk dat hijzelf onlangs schreef:

“Onze test is niet het dag/jaar principe, maar het is wel gelijk aan Miller namelijk hierin, dat onze test ook methodologie is, namelijk, ‘lijn op lijn'”.

 

“Aan Miller werden de beginpunten van drie tijdsprofetieën en het dag/jaar principe gegeven om tot zijn uiteindelijke conclusies te komen. De conclusie of climax van zijn boodschap was het einde van profetische perioden die hij had gevonden op basis van de beginpunten van 677 en 457 vChr. en 508 nChr. Zijn boodschap van gebaseerd op tijd, op de duur van de profetische periode en op de begin- en eindpunten. Alles in zijn boodschap “hing” aan tijd, zoals Zuster White is beschrijft.

Onze boodschap “hangt” niet aan tijd, het “hangt” aan de methodiek van ‘lijn op lijn’. Als u die methodiek zou verwijderen kunnen de boodschappen van Tess en Theodore niet gepresenteerd worden. De test voor de Millerieten was, heel algemeen genomen, of zij het dag/jaar principe konden accepteren. Dit principe symboliseert de complete methodiek van Miller. Onze test is niet het dag/jaar principe, maar het is wel gelijk aan Miller namelijk hierin, dat onze test ook methodologie is, namelijk, “lijn op lijn”.

Gebruikmakend van lijn op lijn zien we dat Abraham werd getest op tijd, evenals de generatie van Mozes, evenals hen die in de tijd van Christus leefden en hen in de tijd van de Millerieten. Abraham en Sarah lachten beiden toen hen werd verteld dat zij een zoon zouden krijgen op een specifieke tijd die zij Isaak moesten noemen. Izaak betekent “lachen” en wordt daarom een symbool voor hen die twijfelen aan de profetische boodschap die een specifieke tijd openbaart. Die lijnen laten zien dat de laatste verbondsgeneratie van de 144.000 op tijd zullen worden getest, maar dat hun boodschap niet tijd is, maar lijn op lijn, en dat de boodschap voor de laatste generatie “hangt” op lijn op lijn, ook al bevat het een tijd element. Toen Methusalach stierf wist Noach dat hij niet meer dan een jaar de tijd had, want Methusalach’s naam betekent ‘wanneer hij sterft, dan zal het komen’. Noach had geen startpunt voor de 120 jaar, maar binnen een jaar voor het einde van de 120 jaar openbaart de Heer de tijd door de dood van Methusalach. Niet tot de plagen in Egypte begonnen werd de exacte tijd aan de generatie van Mozes geopenbaard, en niet totdat Jezus in Caesarea Phillipi was openbaarde Jezus dat hij aan het kruis zou sterven, en niet tot juli 1844 openbaarde de Heer de tijd voor de Millerieten.

Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd, en zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van Christus zijn. Die geschiedenis (Noach) getuigt van Methusalach. De eerste verwijzing in hoofdstuk vijftien van Genesis van een verbondsrelatie met Abram dat als gerechtigheid werd gerekend, was dat hij geloof openbaarde door te kijken naar en het tellen van de sterren. De sterren zijn Gods kalender. Dus als Abram de eerste verwijzing is van een verbondsvolk is hij een type van de laatste, de 144.00, en daarom zullen zij hun geloof openbaren door het tellen van kalenders, zoals Josiah Litch dat deed en Samuel Snow in de Millerieten geschiedenis. Omdat de Millerieten het begin van het Adventisme zijn is het gevolg dat het er in einde van het Adventisme ook kalenders gebruikt zullen worden, zoals door Abraham weergegeven in het tellen van de sterren. En het gebruik van de kalenders resulteert in de dag, het uur en het jaar zoals dit het geval was voor Litch en Snow.

Ieder punt dat ik hier uiteengezet heb getuigt van een boodschap van tijd in onze geschiedenis, maar het is onmogelijk deze waarheden te herkennen als ze niet “lijn op lijn” worden getoond. Onze test gaat over deze methodiek, en die methodiek zal een tijd bepalen. Maar in tegenstelling tot de Millerieten is onze boodschap en test de late regen boodschap van Jesaja 28:14, en dit is geen tijdsprofetie, maar een methodiek.” Jeff Pippenger, december 2018