Documentaire: Verwoestingen van Jeruzalem

Bent u een Zevende-dags Adventist? Dan is deze pagina voor u bedoeld. Graag zouden we u onderstaande documentaire, afgelopen 22 oktober uitgekomen, met u willen delen. Ziet u in dat de huidige staat van de gemeente nooit Gods bedoeling kan zijn geweest? Heeft u enig idee wat de kern van de teloorgang van onze gemeente is. Deze documentaire laat u zien dat Methodologie, de manier waarop u uw Bijbel lees en interpreteert, daar alles mee te doen heeft.

De methodologie die op dit moment in de ZDA gemeente wordt gehanteerd, aan zijn predikanten wordt onderwezen en aan zijn leden wordt opgedragen is afkomstig van het afvallig Protestantisme en het Katholicisme. Het resultaat is een gemeente dat niet in staat is Gods boodschap voor deze laatste dagen te verstaan, dat is, Gods Woord verwerpt, de Geest der Profetie verwerpt, inspiratie verwerpt, de fundamenten van haar eigen geloof verwerpt en uiteindelijk ook de uitstorting van de Heilige Geest verloochend. Dit alles is het resultaat van de introductie van Roomse en wetenschappelijke studiemethoden in onze gemeente, meer dan 100 jaar geleden.

Eén van de meest belangrijke elementen in een ware ervaring met God is methodologie. Het gebruik van een correcte methodologie in het bestuderen van de Bijbel is de enige manier waarop Gods volk het karakter en de wil van God werkelijk zal kennen. Bekijk de geschiedenis van de Kerk der Zevende-dags Adventisten van haar eerste begin in 19e eeuw tot de tegenwoordige tijd als de stappen van haar verandering in methodologie en leerstellingen worden getraceerd. Het Advent volk was gevestigd op de regels van William Miller, de voorvader van het Adventisme. Stap voor stap is de kerk weggelopen van haar fundamenten, heeft het valse leerstellingen aangenomen door een progressieve verandering in Bijbelse methodologie. Deze geleidelijke verandering heeft de Kerk der Zevende-dags Adventisten in een positie gebracht waar het niet langer de late regenboodschap zou kunnen herkennen, hier aan het einde van deze wereldse geschiedenis.

“De vijand der zielen heeft getracht te doen veronderstellen dat een grote reformatie onder de Zevende-dags Adventisten nodig is, en dat deze reformatie zou bestaan uit het opgeven van de doctrines welke staan als pilaren van ons geloof, en door zich in te laten in een proces van reorganisatie. Als deze reformatie zou plaatsvinden, wat is dan het resultaat? De beginselen van waarheid die God in Zijn wijsheid aan Zijn laatste gemeente heeft gegeven, zullen worden verworpen. Ons geloof zal worden veranderd. De fundamentele principes die het werk van de laatste vijftig jaar hebben gedragen, zullen als dwaling worden beschouwd. Een nieuwe organisatie zal gevestigd worden. Boeken van een nieuwe orde zullen worden geschreven. Een systeem van intellectuele filosofie zal worden geïntroduceerd. De oprichters van dit systeem zullen de steden ingaan, en een geweldig mooi werk verrichten. Uiteraard zal de sabbat licht geacht worden, en tevens de God die de sabbat creëerde. Niets wordt toegestaan in de weg van deze nieuwe beweging te staan. De leiders zullen onderwijzen dat deugd beter is dan ondeugd, maar door God daarin te verwijderen, zullen ze zich volledig van menselijke kracht afhankelijk maken, hetwelk, zonder God, nutteloos is. Hun fundament zou op zand gebouwd worden, zodat storm en noodweer de structuur volledig zal wegvagen. Wie heeft de autoriteit zulk een beweging te beginnen? Wij hebben onze Bijbels. We hebben onze ervaring, en bevestigd door de wonderlijke werking van de Heilige Geest. We hebben een waarheid die geen compromissen toelaat. Zullen we niet alles verwerpen dat niet in overeenstemming met de waarheid is?” Gepubliceerd in 1904. {1SM 204-205}

Helaas moeten we erkennen dat bovenstaande waar is geworden voor de Kerk der Zevende-dags Adventisten. Door de introductie van andere methodologie is in de loop van tijd ons geloof veranderd, zijn de fundamenten verworpen, zijn boeken van een nieuwe orde geïntroduceerd, etc.. ” Wie heeft de autoriteit zulk een beweging te beginnen?” Niemand, maar we lezen dat het gebeurd en dat Satan aan het hoofd van dit werk staat.

We bidden uw Gods zegen toe bij het bekijken van deze documentaire. We vernemen graag wat u van deze documentaire vond.

DEB-ministries team

 

Desolations of Jerusalem: History of the Seventh-day Adventist Church; dat is de originele titel in het Engels.
Dit staat voor ‘Verwoestingen van Jeruzalem: Geschiedenis van de Zevende-dags Adventisten Kerk.