Trailer documentaire – ‘Verwoestingen van Jeruzalem’

Featured Video Play Icon

Verwoestingen van Jeruzalem: Geschiedenis van de Kerk der Zevende-dags Adventisten – Verwacht in oktober 2018

Eén van de meest belangrijke elementen in een ware ervaring met God is methodologie. Het gebruik van een correcte methodologie in het bestuderen van de Bijbel is de enige manier waarop Gods volk het karakter en de wil van God werkelijk zal kennen. Bekijk de geschiedenis van de Kerk der Zevende-dags Adventisten van haar eerste begin in 19e eeuw tot de tegenwoordige tijd als de stappen van haar verandering in methodologie en leerstellingen worden getraceerd. Het Advent volk was gevestigd op de regels van William Miller, de voorvader van het Adventisme. Stap voor stap is de kerk weggelopen van haar fundamenten, heeft het valse leerstellingen aangenomen door een progressieve verandering in Bijbelse methodologie. Deze geleidelijke verandering heeft de Kerk der Zevende-dags Adventisten in een positie gebracht waar het niet langer de late regenboodschap zou kunnen herkennen, hier aan het einde van deze wereldse geschiedenis.