4/6. Habakuks twee tafelen: de 1850 kaart

Habakuks twee tafelen: de 1850 kaart

Het bevel gegeven in Habakuk was het visioen te schrijven en het duidelijk te maken op “tafelen” – in meervoud. Daarom kan de productie van de 1843 kaart maar een deel van de vervulling van dit bevel zijn. In 1850 werd een andere kaart geproduceerd door Otis Nichols. Deze kaart bevatte alles wat er op de 1843 kaart stond, maar verbeterde de fout, die leidde tot de eerste teleurstelling. Hij identificeerde ook 22 oktober 1844 als het begin van de derde Engelboodschap en niet als de tweede komst van Christus. De 1850 kaart sluit de pilaren van Adventisme in, zoals het Heiligdom en Gods wet.

De Geest der Profetie getuigt ook van de goddelijke oorsprong van de 1850 kaart:

God liet me de noodzakelijkheid zien van het uitgeven van een kaart. Ik zag dat het nodig was en dat de waarheid, duidelijk gemaakt op tafelen, velen zou aangrijpen en vele zielen tot de kennis der waarheid zouden komen.” (Letter 26, 1850, p.1 (aan Broeder en Zuster Loveland, 1 November 1850))

Op onze terugweg naar Broeder Nichols gaf de Heer mij een visioen en liet me zien dat de waarheid op tafelen moest worden duidelijk gemaakt, en dat het ervoor zou zorgen dat velen voor de waarheid zouden kiezen, door de drie engelenboodschappen, met de eerste twee duidelijk op tafelen weergegeven.” (5 Manuscript Releases 202-203)

Lieve broeder en zuster Loveland: … De kaart wordt gedrukt in Boston. God is er in. Broeder Nichols heeft er de leiding over.” (15 Manuscript Releases 213; James White, November 1850).

Ik zag dat God in het publiceren van de kaart (van 1850) door br. Nichols was. Ik zag dat er een profetie over deze kaart in de Bijbel stond, en als deze kaart voor Gods volk gemaakt is, en het voldoet voor één, dan voldoet het ook voor een ander, en als iemand een nieuwe kaart in een groter formaat nodig heeft, dan hebben de anderen die net zo nodig.” (13 Manuscript Releases, p.359, 1853)

De 1843 en 1850 kaarten zijn de enige kaarten die goddelijke goedkeuring ontvangen hebben door de geschriften van de Geest der Profetie. Zij zijn de “tafelen” van Habakuk 2:2 en zij bevatten de eerste twee engelenboodschappen, het “visioen” dat verkondigd werd tussen 1840 en 1844, dat niet veranderd mag worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *