2/6. Habakuks twee tafelen: de 1843 kaart

1843 kaart

Habakuks twee tafelen: de 1843 kaart

De drie engelen boodschappen zijn het fundament van het Adventgeloof. Het zijn de boodschappen die gegeven werden tussen 1840 en 1844. Maar waar worden deze boodschappen het meest duidelijk weergegeven? Hoe kunnen we weten wat deze boodschappen waren?

Al in 1842 had de opdracht in deze profetie „Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen” (Habakuk 2:2) Charles Fitch op de gedachte gebracht een profetische kaart te tekenen waarop de gezichten van Daniël en de Openbaring in beeld worden gebracht. De publicatie van deze kaart werd beschouwd als een vervulling van het bevel door Habakuk gegeven. Maar niemand had toen gemerkt dat ook de schijnbare vertraging in de vervulling van het gezicht – „als het vertoeft” – in dezelfde profetie was aangeduid. Na de teleurstelling kreeg deze uitspraak een bijzondere betekenis: „Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet… Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” (Great Controversy 1888 392)

Het gegeven bevel om “het gezicht op te schrijven en het duidelijk op tafelen te zetten” was vervuld door de productie van de 1843 kaart door Charles Fitch. Deze kaart is een figuurlijke weergaven (incl. uitleg) van de boodschappen die tussen 1840 en 1844 verkondigd werden.

Dan rest de vraag: Waren al deze boodschappen correct en in overeenstemming met Gods Woord?

Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heren gemaakt was en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, zoals Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er over was en dat die een fout in sommige van die cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat Zijn hand weggenomen werd.” (Early Writings 74)

Deze profetische kaart was onder de leiding van de hand des Heren gemaakt, maar bevatte een fout, die God toeliet. Wat was deze fout?

Ik zag het volk van God in blijde verwachting uitzien naar hun Heer. Maar het was Gods plan hen op de proef te stellen. Zijn hand bedekte een fout, die gemaakt was in de berekening van de profetische tijdperken. … De hand des Heeren werd van de cijfers weggenomen en de fout werd verklaard. Zij zagen, dat de profetische tijdperken tot het jaar 1844 reikten en dat hetzelfde bewijs, dat zij aangevoerd hadden om aan te tonen dat de profetische tijdperken in 1843 eindigden, aantoonde dat zij tot een eind zouden komen in het jaar 1844.” (Early Writings, 235-6) (Zie ook Early Writings 246-7, Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps 72).

Deze fout leidde tot een verrekening in de einddatum van de profetische tijdperken en tot de eerste teleurstelling die plaatsvond aan het eind van het Joodse jaar 1843 (19 April 1844).

Ondanks de vergissing op de kaart bevat het nog steeds de boodschappen die bestudeerd en verkondigd moeten worden.

Alle boodschappen die van 1840-1844 zijn gegeven, moeten nu met kracht worden verkondigd, want velen mensen hebben hun houvast verloren. Deze boodschappen moeten naar alle gemeenten worden gebracht. (21 Manuscript Releases 437)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *