Gelijkheid tussen man en vrouw, en de belofte van herstel

Het onderwerp van gelijkheid is niet meer uit het nieuws en uit onze samenleving weg te denken. We worden dagelijks geconfronteerd met dit thema en men verwacht dan ook dat u daar inmiddels een positie over ingenomen hebt.

Welke positie heeft u ingenomen in de tegenwoordige discussie omtrent gelijkheid? Hoe staat u tegen racisme, of hoe staat u tegenover nationalisme, tegenover seksisme, of homofobie? Wist u bijvoorbeeld dat nog niet lang geleden vrouwen gearresteerd konden worden voor het dragen van een broek in het openbaar. >>

“Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.”

Het thema van gelijkheid is niet eenvoudigweg een onderwerp dat tegenwoordig veel in de seculiere pers besproken wordt, nee, het is een profetisch thema. Het feit dat dit thema steeds meer aandacht krijgt, zoals de discussie m.b.t. het geweld in Amerika tegen zwarte mensen, of de discussie in Nederland over Zwarte Piet, of de algemene islamofobie die er in Westerse landen heerst, is een vervulling van profetie.

Dat DEB-ministries niet gelooft in een letterlijke vervulling van de Zondagswet zoals deze door Ellen White en Zevende-dags Adventisten wordt voorspeld is inmiddels wel bekend. Het onderwerp van gelijkheid in de vorm van nationalisme, seksisme en homofobie is het onderwerp waaruit de laatste grote test voor de sluiting van de genadetijd zal bestaan, niet zondagsviering.

Indien u werkelijk gelooft dat spoedig een letterlijke Zondagswet zal komen, waar vinden we dan de discussie over dit thema in de seculiere pers, want dat is wat we zouden moeten zien? Zuster White zegt dat het onderwerp van verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden nog voordat de daadwerkelijke Zondagswet zal worden uitgevaardigd (zie GC 605.3 in de voettekst). Nergens in de wereld, behalve onder Adventisten, zien we dat dit thema de mensen bezighoudt.

Het onderwerp dat op dit moment de gemoederen wel bezighoudt is het onderwerp van gelijkheid. Het is de onrust die vooraf gaat aan de grote test. Zuster White spreekt van de Zondagswet als de grote test voor de sluiting van de genadedeur, echter in de context van de 1890-er jaren. Een vergelijkbare grote test zal ook voor onze tijd plaatsvinden, maar in een andere vorm namelijk: nationalisme, seksisme en homofobie. De onrust die nu in de samenleving in toenemende mate zichtbaar wordt, is de onrust waarover zuster White spreekt in GC 605.3 (zie aanhef van deze email). Het is een teken dat de grote test nabij is. De vraag is echter waar staat u in deze discussie, want voor velen zal deze test helaas voorbij gaan alsof deze nooit heeft plaatsvonden.

U zult meer over deze thema’s lezen in onze volgende nieuwsbrieven, en op onze website.

Download en lees de studie “Gelijkheid van Vrouw en Man en de Belofte van Herstel”.

Of download het nieuwe artikel onder ‘Downloads’ > ‘Studies & Documenten’.

——————————-
Voettekst:

Het zal de gemoederen bezighouden
“Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als onheilsprofeten beschouwd. Hun waarschuwing dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van een verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap van de derde engel een effect hebben dat het eerder niet had kunnen hebben. {GC 605.3}

Geen standaard Daniël 2 studie

Op dit moment werken we aan de vertaling van een nieuwe serie over Daniël 2, opgenomen door onze zuster ministry uit Frankrijk. DEB-ministries heeft de Nederlandse vertaling in audio verzorgd en onder de bestaande video’s geplaatst. Op dit moment zijn nog niet alle video’s uit deze serie vertaald en geüpload, daar wordt nog aan gewerkt. Zij volgen op korte termijn.

We raden u deze serie van harte aan. Hoewel de studie betrekking heeft op Daniël 2, en u hoogstwaarschijnlijk erg bekend bent met dit hoofdstuk, is het belangrijkste element van deze studie echter de manier waarop de Bijbel wordt benaderd. “Hoe komen we tot onze antwoorden?” is de vraag die deze studie tracht te beantwoorden. Geen standaard Daniël 2 studie dus, en absoluut van harte aanbevolen!

COVID-19 en complottheorieën

De komst van het COVID-19 virus heeft onze samenleving enorm veranderd, en zal tevens tot ver in de toekomst uitwerking hebben. Niet alleen de ziekte zelf en de vele levens die verloren gaan, maar ook de maatschappij en economie hebben er zwaar onder te lijden nu zware middelen zijn ingezet om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Toch zijn deze elementen niet de belangrijkste bedreiging die COVID-19 met zich mee brengt. Complottheorieën en de manier van omgaan met de informatie die tot ons komt door de media is een even zo groot of nog groter gevaar in deze crisis. Complottheorieën zijn niet van vandaag of gisteren, en ze bestaan in vele vormen en maten, en dat is ook meteen de zwakte ervan. De ene complottheorie spreekt de andere tegen. Verschillende groepen in de samenleving hebben allemaal hun eigen verklaring m.b.t. gebeurtenissen in de wereld, en velen gebruiken complottheorieën om hun overtuiging of geloof te ondersteunen. Amerikaanse complotdenkers zeggen dat China achter de verspreiding van COVID-19 zit om de Amerikaanse economie te schaden (bron), Chinezen zeggen dat Amerika de schuldige is (bron), rechts-nationalisten geven de Joden de schuld (bron), ISIS gelooft dat COVID-19 een straf van God is op het Westen en als afleiding dient zodat zij (ISIS) zich weer kunnen herstellen en hergroeperen (bron), Protestanten wijzen de beschuldigende vinger naar de immoraliteit en de LHBT-gemeenschap (bron).

Veel Adventisten hebben helaas ook de neiging hun toevlucht te zoeken in complottheorieën. Diverse complotdenkers binnen het Adventisme (bron) hebben inmiddels ook hun visie m.b.t. de Coronacrisis gepresenteerd. De grote vraag is of dergelijke interpretaties van de gebeurtenissen om ons heen werkelijk in lijn zijn met Gods Woord..

Zo zien we dat iedere groepering wel een eigen verklaring heeft voor wat er gaande is, maar al deze groepen en hun theorieën hebben allemaal een aantal dingen gemeen (bron):

1. Ze zijn in strijd met elkaar;
2. Het verdachtmaken overheerst;
3. Er is een snode opzet in het spel;
4. “Er klopt iets niet;”
5. Vervolging van een groep;
6. Men is immuun voor bewijs;
7. Herinterpretatie van toeval.

Kenmerken van Complotdenken.

De gangbare (wetenschappelijke) uitleg (zoals deze) voor het ontstaan van en de behandeling van COVID-19 worden door deze mensen niet geaccepteerd. Ze hebben allemaal hun eigen verklaring voor de waarheid. Waarom zouden Adventistische complotdenkers het bij het juiste eind hebben en alle andere complotdenkers niet? Zij zouden zeggen omdat zij de Bijbel hebben als gewijs en onderbouwing voor hun overtuigingen. De vraag echter is, zegt de Bijbel werkelijk wat complotdenkers geloven?

DEB-ministries wil duidelijk maken dat het niet achter de uitleggingsmethode van diverse vooraanstaande conservatieve Adventistische complotdenkers staat. Het profetisch perspectief dat zr. Tess Lambert in 2019 presenteerde toen ze met ons in Nederland was is onze rechtvaardiging voor onze positie. In de nabije toekomst hopen we hier meer studies over te publiceren.

Welke stroom van informatie geloof je?
Één ding is wel duidelijk geworden, namelijk dat het volgen van de juiste stroom van informatie van levensbelang is. In het verleden is profetie ook altijd bevestigd door seculiere mediastromen. Niemand van ons was er in 538 vChr tijdens de val van Babylon en niemand van ons was er in 1798 bij toen de paus gevangen werd genomen. Al deze informatie hebben we moeten verkrijgen van seculiere bronnen, historici. Zo is het ook nu van groot belang om te weten, waar we onze informatie vandaan halen. Indien we niet geloven dat de media ons kan voorzien van betrouwbare informatie, en we besluiten onze informatie te verkrijgen uit een alternatieve bronnen, dan zullen de speciale profetische gebeurtenissen zeer waarschijnlijk aan ons voorbij gaan, alsof ze nooit hebben plaatsgevonden.

COVID-19 en de Bijbelse Profetie, door Tess Lambert

In maart en april van dit jaar vond de School of the Prophets in Portugal plaats. DEB-ministries was hier ook aanwezig. De hoeveelheid nieuwe video’s is groot, maar u wordt ten zeerste aangeraden deze klassen te volgen. Eén video hebben we voor u uitgelicht hieronder, u moet echter weten dat het verstaan van deze specifieke video alleen begrepen kan worden als de video in de context van de andere video’s wordt bekeken. (deze serie is helaas alleen beschikbaar in Engels en Duits)

09-2019 Cluj-Napoca, Roemenië – Campmeeting

Een tiendelige serie van br. Arjan den Heijer opgenomen medio september 2019 in Cluj-Napoca, Roemenië (Engelstalig).