Charts

De 1843 chart:

1843chart_EN “Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heren gemaakt was en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, zoals Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er over was en dat die een fout in sommige van die cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat Zijn hand weggenomen werd.” {EW 74}

Download PDF


De 1850 chart:

1850chart_EN “Ik zag dat God in het publiceren van de kaart door broeder Nichols was. Ik zag dat er een profetie in de Bijbel over deze kaart stond, en dat als deze kaart voor Gods volk ontworpen is, en voor één voldoende is dat hij dat ook voor een ander is, en als één iemand een nieuwe kaart op groter formaat nodig heeft, iedereen deze net zo nodig heeft.” {13MR 359}

Download PDF


De Islam chart:

Islam-chart “In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. In 1838 had Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de wederkomst van Christus een werk gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk voorzegde. … De voorspelling was nauwkeurig uitgekomen. Toen dit bekend werd, kwamen zeer veel mensen tot de overtuiging dat de beginselen die Miller en zijn medewerkers volgden bij de uitleg van de profetieën juist waren.”

Download PDF
(Deze chart is gemaakt door ‘Little Book Ministries‘)